Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АЛЬМЕР (ДОНЕПЕЗИЛУ ГІДРОХЛОРИД) ПРИ ЛІКУВАННІ ДЕМЕНЦІЇ АЛЬЦГЕЙМЕРІВСЬКОГО ТА ЗМІШАНОГО ТИПІВ У ОСІБ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АЛЬМЕР (ДОНЕПЕЗИЛУ ГІДРОХЛОРИД) ПРИ ЛІКУВАННІ ДЕМЕНЦІЇ АЛЬЦГЕЙМЕРІВСЬКОГО ТА ЗМІШАНОГО ТИПІВ У ОСІБ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП

І. Ф. Рожелюк, В. О. Холін, А. А. Шулькевич, К. М. Полєтаєва
ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Київ

Основними причинами деменцій у осіб старшого віку вважаються цереброваскулярна патологія та хвороба Альцгеймера. Запропонована холінергічна гіпотеза патогенезу синдрому деменції, відповідно до якої численні когнітивні, функціональні та поведінкові симптоми виникають внаслідок порушення холінергічної нейротрансмісії.
Метою нашою роботи було вивчення ефективності та переносимості препарату Альмер (донепезилу гідрохлорид) у хворих на деменцію старшого віку з легкою та помірними ступенями вираженості, що відповідали критеріям МКБ -10, DSM-IV та NINCDS/ADRDA.Для оцінки ефективності та переносимості препарату використовувалися наступні методи: загальноклінічне, неврологічне, нейропсихологічне (тест MMSE, тест ADAS-cog, тестова батарея лобної дисфункції, тест малювання годинника, тест швидкості мовлення та тест запам’ятовування 5 слів), нейрофізіологічне (когнітивні  викликані потенціали в парадигмі Р300) обстеження.
В дослідженні прийняли участь 30 пацієнтів старшого віку з легкою та помірною ступеню вираженості деменції. Середній вік пацієнтів склав 71,7+2,5 роки. Середня тривалість захворювання – 20,5+3,5 місяці. Альмер призначався  амбулаторно в дозі 5 мг протягом першого місяця з можливим наступним  збільшенням дози до 10 мг один раз на добу. Курс лікування тривав 3 місяці.
Позитивні зміни когнітивного статусу відбувалися на фоні збільшення тривалості лікування з 1-го до 3-го місяця. Так, у порівнянні з вихідними показниками по закінченні курсу лікування відзначалася вірогідна позитивна динаміка (р<0,05) загальної оцінки тесту MMSE,  за рахунок субтестів «орієнтування в часі», «орієнтування в місці», «увага та рахунок», «пам’ять та мовлення». Покращення когнітивного статусу під впливом терапії препаратом Альмер  проявлялося також у зменшенні загального балу за шкалою ADAS-cog  після 8 та 12 тижнів лікування (р<0,05).
Позитивна динаміка при лікуванні препаратом Альмер виявилася також в покращенні показників когнітивних викликаних потенціалів Р300. Середня значення латентності піка Р3 до лікування відповідало 465 + 32,7 мс (усереднений показник для С3 – центральне відведення  зліва та С4 - центральне відведення праворуч). Після курсу лікування цей показник  склав 440 +26,8  мс (р<0,05). Зазначені зміни свідчать про покращення процесу сприйняття, обробки інформації та функціонування системи пам’яті в цілому.
Крім того, в процесі лікування родичами хворих відмічено покращення ряду поведінкових характеристик пацієнтів, таких як взаємодія з оточуючими та участь в бесіді, інтерес та зацікавленість при спілкуванні, ініціативність. Лікування препаратом Альмер добре переноситься хворими, його використання протягом трьох місяців у вказаній дозі  не супроводжувалося виникненням побічних ефектів.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 3 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АЛЬМЕР (ДОНЕПЕЗИЛУ ГІДРОХЛОРИД) ПРИ ЛІКУВАННІ ДЕМЕНЦІЇ АЛЬЦГЕЙМЕРІВСЬКОГО ТА ЗМІШАНОГО ТИПІВ У ОСІБ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП