Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ГІПЕРУРИКЕМІЯ ТА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ У ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ТА СТАТІ

ГІПЕРУРИКЕМІЯ ТА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ У ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ТА СТАТІ

Дубецька Г.С.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ; Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Мета дослідження: Вивчити вікові та статеві особливості гіперурикемії та визначити особливості зв’язку між рівнем сечової кислоти та компонентами метаболічного синдрому у людей різного віку та статі.
Об’єкт: Жінки (n=450) та чоловіки (n=120), віком від 20 до 89 років. Пацієнти були розподілені залежно від індексу маси тіла (ІМТ) на наступні групи: I група (ІМТ=18,5-24,9), II – (ІМТ=25,0-29,9), III – (ІМТ=30,0-34,9), IV – (ІМТ>35). Середній вік обстежених складав 60,4±0,7.
Методи: Визначення рівня сечової кислоти в плазмі крові здійснювали за допомогою ферментного уриказного методу.
Результати: З віком спостерігається збільшення рівня сечової кислоти у жінок, яке досягає вірогідних відмінностей у віковій групі 80-89 років у порівнянні з групою 20-29 років (r=0,18, p<0,05). Частота гіперурикемії серед жінок становила 17%, у чоловіків – 30%. Найбільша частка гіперурикемії у жінок (24,8%) та чоловіків (45,4%) виявлена у віковій групі 60–69 років. Встановлено, що найвищий рівень показників тригліцеридів, холестеролу, систолічного та діастолічного артеріального тиску спостерігався серед чоловіків та жінок із гіперурикемією. Частота гіперурикемії серед жінок І групи становила 10,2%, II – 15,9%; III – 21,2%, IV – 34,2%. Найвищий рівень сечової кислоти було виявлено у пацієнтів з максимальним значенням індексу маси тіла (ІМТ>35). Встановлена достовірна залежність між рівнем сечової кислоти та МЩКТ на рівні вертлюга стегнової кістки (r=0,31, p<0,05) у жінок у постменопаузальному періоді.
Висновки: З віком збільшується рівень сечової кислоти в сироватці крові, найвищі показники деяких компонентів метаболічного синдрому (тригліцеридів, холестеролу, систолічного та діастолічного артеріального тиску) були виявлені серед пацієнтів із гіперурикемією.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 27 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ГІПЕРУРИКЕМІЯ ТА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ У ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ТА СТАТІ