Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА РОЗВИТКОМ ГОНАРТРОЗУ В ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА РОЗВИТКОМ ГОНАРТРОЗУ В ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

С.П. Крочак
ДУ «Інститут геронтології НАМН України імені Д.Ф.Чеботарьова», Київ; Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Вступ. Остеоартроз (ОА) та остеопороз (ОП) – надзвичайно важливі за своїм медико-соціальним значенням захворювання опорно-рухового апарату. З віком збільшується частота поєднання даних захворювань. У літературі існують значні протиріччя щодо зв'язку між показниками мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) і розвитком гонартрозу. Вищезазначене обумовлює актуальність даного дослідження.
Мета роботи. Вивчити вікові особливості зв'язку між структурно-функціональним станом кісткової тканини та розвитком гонартрозу в жінок у постменопаузальному періоді.
Матеріали і методи. Нами обстежено 95  жінок у постменопаузальному періоді віком 50-79 років з гонартрозом, контрольну групу склали 60 жінок віком 50-79 років без клінічних ознак гонартрозу. Пацієнти були поділені на  вікові групи:  50-59, 60-69, 70-79 років. Діагноз остеоартрозу було встановлено за критеріями Американської асоціації ревматологів (1995), а стадію – за класифікацією Кеllgren-Lawrence, стан кісткової тканини оцінювали за допомогою двохенергетичної рентгенівської денситометрії («Prodigy»), ультразвукової денситометрії п'яткової кістки (“Sahara”) та  рентгенівської абсорбціометрії кисті (OSTIM+).
Результати. Аналіз даного дослідження виявив  достовірний кореляційний зв'язок у жінок у постменопаузальному періоді між показниками  ультразвукової денситометрії та наявністю і стадією гонартрозу. У пацієнтів з I стадією гонартрозу  показники  ультразвукової денситометрії були достовірно вищі порівняно з  показниками в жінок з ІІ, III стадіями (індекс міцності кісткової тканини: І стадія гонартрозу – 81,1±3,4; ІІ – 75,4±2,8; ІІІ – 69,7±3,8,%; F=2,27, р=0,05). При аналізі вікових особливостей було виявлено достовірні відмінності показників ультразвукової денситометрії в пацієнтів з гонартрозом у віці 60-69 років, тоді як подібні відмінності у віковій групі 50-59 та 70-79 років, порівняно з контролем, були відсутні (індекс міцності кісткової тканини становив відповідно: 50-59 років - І стадія гонартрозу – 84,1±4,8; ІІ – 82,6±5,9; ІІІ – 73,2±7,1,%; 60-69 років - І стадія гонартрозу - 87,6±6,8; ІІ - 75,6±3,8; ІІІ - 65,7±5,7,%; F=3,35, р=0,05; 70-79 років - І стадія гонартрозу - 68,9±8,3; ІІ – 72,3±5,5; ІІІ – 70,9±6,8,% ).
У жінок в постменопаузі не виявлено достовірного зв'язку між показниками двохенергетичної рентгенівської денситометрії (поперековий відділ хребта, шийка, вся стегнова кістка) й рентгенівської абсорбціометрії кисті та наявністю і стадією гонартрозу.
Висновки. Наявність і стадія гонартрозу вірогідно впливають на показники ультразвукової денситометрії, проте не на показники двохенергетичної рентгенівської денситометрії (поперековий відділ хребта, шийка, вся стегнова кістка) та рентгенівської абсорбціометрії кисті. Все вищезазначене слід враховувати при проведенні діагностики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнток у постменопаузальному періоді.

Последнее обновление 20.01.13 16:46  

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 28 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА РОЗВИТКОМ ГОНАРТРОЗУ В ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ