Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АГРЕГАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРОМБОЦИТІВ ТА КРОВОТОКУ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ШЛУНКА ПРИ СТАРІННІ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АГРЕГАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРОМБОЦИТІВ ТА КРОВОТОКУ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ШЛУНКА ПРИ СТАРІННІ

С.С. Наскалова, Ю.В. Гавалко, О.М. Гриб, Е.М. Бодак
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ; Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

При старінні організму розвиваються морфологічні та функціональні особливості мікросудинного русла, які можуть призвести до зміни мікроциркуляції в слизовій оболонці шлунка (СОШ). Важливим чинником порушення мікроциркуляції є погіршення реологічних властивостей крові з віком. Як показано в літературі, збільшення в’язкості крові та агрегації формених елементів асоціюється з розвитком патології серцево-судинної системи. Разом з тим, зміни мікроциркуляції в людей літнього віку спостерігаються в багатьох органах і тканинах (шкірі, легенях, нирках), не є виключенням і СОШ. Виходячи з цього, можна припустити, що стан агрегаційної активності тромбоцитів, як одного з чинників, що визначають стан мікроциркуляції, може впливати на рівень мікроциркуляції в СОШ.
Контингент та методи дослідження. Обстежено 17 практично здорових людей молодого віку (18-34 роки), 15 практично здорових людей середнього віку (35-59 років), та 20 практично здорових людей літнього віку, а також 20 хворих літнього віку на атрофічний гастрит. Стан СОШ визначали за допомогою гістологічного дослідження біоптатів, отриманих при фіброезофагогастродуоденоскопії (ФЕГДС). Програма обстеження включала: ФЕГДС, лазерну допплерівську флоуметрію СОШ, визначеня агрегаційної активності тромбоцитів.
Результати та обговорення. При дослідженні агрегації тромбоцитів виявлено, що спонтанна агрегація зростає з віком (молоді — 1,6 ± 0,5%; середній вік — 2,8 ± 0,6%; літній вік — 3,0 ± 0,5%), однак значима відмінність виявлена лише в групі з атрофічними змінами СОШ порівняно з молодими (3,9 ± 0,5%). Разом з тим, вивчення індукованої адреналіном агрегації тромбоцитів показало, що як в практично здорових людей літнього віку (45 ± 7,1%), так і в хворих літнього віку на хронічний гастрит (56 ± 6,5%) вона статистично значимо вища порівняно з молодими (22 ± 3,0%). Стосовно АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів, то вже в середньому віці (50,1 ± 5,3%), а також у здорових (54,5 ± 5,0%) та хворих на хронічний гастрит літніх людей (60,1 ± 3,4%), вона була статистично значимо вища  порівняно з молодими (23,1 ± 3,3%). Крім того, у хворих літнього віку на хронічний гастрит виявлено статистично значимий кореляційний зв’язок між рівнем спонтанної агрегації тромбоцитів та об’ємною швидкістю кровотоку по великій кривизні в тілі шлунка (r = -0,59; р <0,05). Таким чином, погіршення шлункової мікроциркуляції супроводжується посиленням агрегаційної активності тромбоцитів.
Висновки: Реологічні властивості крові (агрегаційна активність тромбоцитів) є одним з чинників, який впливає на формування вікових особливостей шлункового кровотоку, а також супроводжує розвиток хронічного гастриту.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 12 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АГРЕГАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРОМБОЦИТІВ ТА КРОВОТОКУ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ШЛУНКА ПРИ СТАРІННІ