Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ЗНИЖЕННЯ КОСТИМУЛЯТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЛІТИН МІКРООТОЧЕННЯ СЕЛЕЗІНКИ У МОЛОДИХ ПАРТНЕРІВ ПО ГЕТЕРОХРОННОМУ ПАРАБІОЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЦИХ ЗМІН

ЗНИЖЕННЯ КОСТИМУЛЯТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЛІТИН МІКРООТОЧЕННЯ СЕЛЕЗІНКИ У МОЛОДИХ ПАРТНЕРІВ ПО ГЕТЕРОХРОННОМУ ПАРАБІОЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЦИХ ЗМІН

Д.В. Шитіков, О.В. Бальва, М.С. Шкумат, Т.М. Янкова, І.В. Погребна
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ

Відомо, що у патогенезі багатьох вікових патологій ключову роль грають негативні вікові зміни імунної системи. Особливо великий ефект старіння зазнає ланка адаптивного імунітету, ключовим елементом якої є Т-лімфоцити, що беруть участь у розвитку та у регуляції імунної відповіді. З віком знижується утворення нових наївних Т-клітин тимусом, здатність Т-клітин проліферувати у відповідь на антигенний стимул, відбувається накопичення функціонально неактивних Т-лімфоцитів, а також збільшується кількість неактивних Т-клітин з фенотипом імунологічної пам’яті.
У нормі Т-клітини розташовуються у периферичних лімфоїдних органах. Функціонування Т-лімфоцитів значною мірою залежить від клітин, що їх оточують  та формують лімфоїдну нішу. На сьогодні вже багато достатньо вивчені вікові зміни функціонування Т-клітин, але вікові зміни клітин їх ніші на даний момент майже не досліджено.
Метою даної роботи було дослідити вікові зміни функціональних властивостей клітин лімфоїдної ніші селезінки.
У роботі використовувалась модель гетерохронного парабіозу для індукції вікових змін в імунній системі молодих тварин. Парабіотичні пари самців мишей лінії СВА/Са віком 2 та 24 міс зі строком співіснування 6 тижнів було створено хірургічним шляхом. Дослідження стану імунної системи проводили з використанням рутинних імунологічних та молекулярних методів. Т-клітини виділяли на колонках з нейлоновою ватою. Виділення стромальних клітин селезінки відбувалося стерильно за допомогою адгезії на пластик, що у подальшому культивувалися сумісно з Т-лімфоцитами у співвідношенні 1:10. Виділення дендритних клітин селезінки проводили стерильно з використанням набору реагентів для імуномагнітного виділення CD11c+-клітин (Stemcell Tech.), що у подальшому культивувалися сумісно з Т-лімфоцитами у співвідношенні 1:100. Культивація проводилася у середовищі RPMI-1640, що містило Кон А (2 мкг/мл) або РНА (10 мкг/мл). Імуноблотинг проводили з використанням антитіл до специфічних антигенів миші (Abcam). Вплив гетерохронного парабіозу на тривалість життя вимірювали після розшивання парабіотичних пар (строк співіснування – 3 місяці).
Встановлено, що адгезуючі клітини селезінки молодих гетерохронних парабіонтів здатні інгібувати проліферацію власних Т-клітин у відповідь на РНА in vitro.  У той же час CD11c+ -клітини селезінки старих ізохронних, а також гетерохронних тварин мають істотно нижчий вплив на проліферативну активність Т-лімфоцитів у відповідь на Кон А in vitro. Було виявлено зміни у молекулярних каскадах активації та проліферації Т-лімфоцитів. Було показано, що заміна елементів ніші Т-клітин може позитивно вплинути на проліферативну здатність Т-клітин старих тварин та може бути перспективною методикою корекції вікових змін імунної системи.
Отримані дані свідчать про провідну роль клітин ніші периферичних лімфоїдних органів в індукції вікових змін функціонального стану Т-лімфоцитів та у перспективність пошуку методів корекції вікових змін цих клітин.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 19 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса | Конференция имени В.В.Фролькиса - 2013 | ЗНИЖЕННЯ КОСТИМУЛЯТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЛІТИН МІКРООТОЧЕННЯ СЕЛЕЗІНКИ У МОЛОДИХ ПАРТНЕРІВ ПО ГЕТЕРОХРОННОМУ ПАРАБІОЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЦИХ ЗМІН