Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТI ПОВЕДIНКИ ЩУРIВ ЛIНIЇ ВIСТАР У ТЕСТI “ВIДКРИТОГО ПОЛЯ”

Шеверьова В.М.
НДІ бiологiї Харкiвського нацiонального унiверситету iмені В.Н. Каразiна, Україна

Відомо, що зміни в емоцiйно-вольовiй сфері значною мірою можуть позначатися на виборі стратегії поведінки в незвичній ситуації. З огляду на те, що тест “вiдкритого поля” (ВП) є стресовим подразником для щурiв та дозволяє виявити їх індивідуальну реакцію на аверсивні умови відкритого простору, в роботi дослiджували особливостi поведiнки тварин у ВП в рiзнi перiоди онтогенезу. Експерименти виконанi на щурах-самцях 3 міс. (n=37) та 24 мiс. (n=30) віку (лінія Вістар). Тестування у ВП проводили за стандартною методикою у вiдносно звукоiзольованiй камері у весняно-лiтнiй перiод у ранковi години. Тривалiсть тест-перiоду 5 хв. Дослiджували горизонтальну та вертикальну рухову активність (за числом перетнутих квадратів і стійок), “емоційність” (за числом дефекацій і уринацій), латентний період (ЛП) виходу з центру “поля”, грумiнг, число виходів у центр “поля” nästa. Через 30 хв. після завершення періоду тестування у камерi з електрифiкованою пiдлогою реєстрували пороги реакцій тварин на електрошкірне больове подразнення Показано, що у 24 міс. щурiв порiвняно з 3 мiс. у ВП істотно знижувалися майже всі показники рухової активності (горизонтальної, вертикальної, стiйки з опорою на стiнку). Число виходiв у центр “поля” і стійок без опори на стінку зменшувалося (на 55 % і 61 % відповідно) на тлi помiрного збільшення  (на 28 %) актiв грумінгу. З віком істотно збільшувалися ЛП виходу з центру “поля” та вегетативна активнiсть (дефекацiї, уринацiї) (в основному за рахунок збiльшення чисельностi “емоцiйних”  особин). У 24 мiс. тварин порiвняно з 3 мiс. встановлювалася жорстка зворотна залежнiсть мiж рухливістю i часом виходу з центру “поля” та тiснi кореляцiйнi зв'язки мiж рівнем активності i грумiнгом, мiж низьким рівнем локомоцiї i частотою вiдвiдувань центру “поля”. Значення напруги струму стимуляцiї необхідної для виклику реакцiй на електрошкiрне подразнення в тестованих у ВП старих щурiв були нижчими, нiж у молодих.
Таким чином, результати досліджень свідчили про зниження з віком рiвня локомоцiї, орiєнтувально-дослiдницької поведінки та підвищення рівня “емоцiйностi” (страху, тривоги). Обмеження активності, збільшення часу виходу з центру “поля”  та зрушення вегетативного балансу старих тварин у бік посилення екскреторної функції за стресуючих умов тесту ВП могли бути наслідком вікових змін у емоцiйно-мотивацiйнiй сферi щурiв.

 

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 30 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа